Föld napja – a kidobott elektromos hulladék az égig érne

Hatszor olyan magas, mint a Burdzs Kalifa, mégsem látványosság. Mi az? Az elektromos hulladék! Az elképesztő mennyiségű elektromos hulladékból csak keveset hasznosítanak újra, pedig értékes és újrahasznosítható.

1000 tonna elektronikai és elektromos hulladékot adott le a lakosság 2017-ben a MediaMarkt áruházaiban. A szakszerű feldolgozásnak köszönhetően több száz tonna nyersanyag, főleg fém, alumínium, üveg és réz vált újrahasznosíthatóvá. Az újrahasznosítás nem nagy üzlet, de egy kicsit még a készüléktulajdonosok is jól járnak: törvény írja elő, hogy új műszaki eszköz vásárlásakor a leadott régi készülék után mennyi kedvezmény jár a vevőnek.

Az Eurostat adatai szerint Magyarországon évente több mint 50-55 ezer tonna elektronikai és elektromos hulladék keletkezik évente. Hazánk ezzel a fejenként 5 kilogrammos mennyiséggel a legkevésbé szennyezők között van az uniós országok között. Ez nagyjából annyi, mint általában a visegrádi országokban, melyek közül csak Csehország emelkedik ki a maga 6,8 kilogrammjával. A lakossághoz kerülő elektronikai cikkek java részét műszaki kiskereskedelmi áruházak értékesítik Magyarországon, évente 5-10 százalékkal többet adnak el. Ez magával hozza a hulladékmennyiség növekedését is.

A kidobott elektromos hulladék az égig érne
A kidobott elektromos hulladék az égig érne: a Burdzs Kalifát is túlnőtte a mosógép roncsok halma

Magyarországon törvény írja elő, hogy a háztartásokban fölöslegessé vált gépeket át kell venniük a műszaki kiskereskedelem szereplőinek is. Az egyik legnagyobb forgalmú műszaki kiskereskedelmi áruház, a MediaMarktnál 2014 óta évente átlagosan 20-30 százalékkal növekszik, és tavaly már elérte a 970 tonnát az áruházaikban leadott műszaki eredetű hulladék mennyisége.

Hűtők és egyéb háztartási nagygépek adják ennek a 70 százalékát, míg a televíziók aránya mindössze 17%. Csak szemléltetésként a mennyiségre: ha csak a háztartási nagygépeket – melyek jellemzően mosógépek és mosogatógépek – egymás tetejére raknánk, az így létrejött 5 km magas torony éppen hatszor magasabb lenne, mint a Burdzs Kalifa, a világ jelenlegi legmagasabb épülete.

A kidobott elektromos hulladék az égig érne
500 tonna újrahasznosítható vas évente csak a MediaMarktól

A MediaMarktban leadhatóak az elektromos készülékek, akkor is, ha nem ott vásárolta a tulajdonos, de a termékkategória megtalálható az áruház kínálatában. Ezeket igény esetén ingyen el is viszik azokból a lakásokból, ahova egy új készülék kiszállítását rendelte meg a vásárló. A teljes átvett mennyiséget aztán egy erre szakosodott partnerüknek adják át, feldolgozásra. A feldolgozás célja a környezetre veszélyes összetevők eltávolítása, és a hasznosítható anyagok kinyerése, közel 500 tonna vasat nyertek ki tavaly az áruházlánctól érkező e-hulladékokból, de az üveg és alumínium mennyisége sem elhanyagolható. Ennyi frissen kitermelt nyersanyagot tudtak kiváltani a termelésben csak a MediaMarkttól érkező roncsok feldolgozásával.

Add le az elektromos hulladékodat
Elektromos hulladék leadásának jogi háttere

A hulladéktörvény szerint a magánszemélyeknek megfelelő gyűjtő-, átvevőhelyeken kell leadniuk az elektronikai, elektromos hulladékot. Olyan helyeken – jellemzően kereskedésekben – ahol ezeket forgalomba hozzák, vagy a helyi önkormányzati fenntartású, Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által koordinált hulladékudvarokban. Előbbi helyeken a leadottal azonos funkciójú készülék vásárlása esetén kis összegű vásárlási utalványt vagy kedvezményt is kell adnia a kereskedőnek.

Egy uniós irányelv minden tagországban a forgalomba hozott készülékek 45%-ban határozta meg, ám 2019-re az előre irányzott minimum már 65% lesz. Ennyit kellene Magyarországnak is visszagyűjtenie a lakosságtól, és megfelelő módon újrahasznosítania, illetve megsemmisítenie.

A környezetünkre az energiafelhasználás mellett legalább akkora hatással van a hulladékok keletkezése. Az elektromos és elektronikus berendezések, például számítógépek, tévékészülékek, hűtőszekrények és mobiltelefonokból egyre több hulladék keletkezik az EU-ban. 2020-ra ez a mennyiség várhatóan 12 millió tonnára nő.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv 7. cikkének (1) bekezdése a 2016-tól alkalmazandó minimális gyűjtési arányt 45 %-ban határozza meg, amely a tárgyévet megelőző három évben az adott tagállamban forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések átlagos tömegéhez viszonyított százalékos arány. Második lépésként 2019-től az évente elérendő minimális gyűjtési arány 65 % kellene hogy legyen, vagy az elektromos és elektronikus berendezések ezen tagállam területén keletkezett hulladékainak 85 %-a.

A kidobott elektromos hulladék az égig érne
Mit nevezünk elektromos és elektronikai hulladéknak?

Elektromos, elektronikus berendezés: legfeljebb 1000 V váltakozó feszültségű, valamint legfeljebb 1500 V egyenfeszültségű árammal működő berendezés, amelynek rendeltetésszerű működése elektromágneses mezőtől vagy elektromos áramtól függ, ideértve az elektromágneses mező vagy elektromos áram előállítását, mérését, átvitelét biztosító eszközöket is.

68661cookie-checkFöld napja – a kidobott elektromos hulladék az égig érne